• دوشنبه 14 اسفند 1402
  • آخرین به‌روزرسانی : شنبه 12 اسفند 1402

نشست بصیرت افزایی در دانشگاه جیرفت

سخنرانی امان الله علیمرادی نماینده در نشست بصیرتی اساتید بسیجی دانشگاه جیرفت