• چهارشنبه 3 مرداد 1403
  • آخرین به‌روزرسانی : سه‏ شنبه 15 اسفند 1402

✅ نقش مردم در تعیین سرنوشتشان

📜 اِلهی اِنَّ مَنْ تَعَرَّفَ بِکَ غَیْرُ مَجْهولٍ وَ مَنْ لاذَ بِکَ غَیْرُ مَخْذُولٍ وَ مَنْ اَقْبَلْتَ عَلَیهِغَیْرُ مَمْلوکٍ.